O průvodkyni Anitě

PhDr. Anna (Anita) Crkalová je akreditovaná koučka EMCC (European Mentoring and Coaching Council), konzultantka a lektorka osobnostního a profesního rozvoje, s více než 25 lety zkušeností v oblasti vzdělávání. Supervizorka koučovacích výcviků Academy of Coaching Excellence, spoluautorka publikací o osobnostní typologii a jejím využití v týmové práci a koučování. 

Anita se zaměřuje především na témata sebepoznání, koučování a mentoring, zdroje energie a tvořivost v každodenním životě. Vede kurzy a věnuje se koučování, a to vše s invencí = vynalézavostí.

Více info o Anitě a jejích aktivitách ZDE.

"V kurzu CESTA ZA POKLADEM jsem propojila své dlouholeté zkušenosti z oblasti koučování a sebepoznání, se záměrem podpořit sílu a dodat energii a inspiraci do dnešní doby změn. Téma plavby a síly potřebné a rozvíjené při plavbě mě zajímá možná i proto, že má rodinná tradice je spojena s vorařstvím a řekou Vltavou. Moji předci "plouli" dřevo ze Šumavy do Prahy, a někdy i do Německa. (info o voroplavbě najdete na www.vorarstvi.cz)".S kolegyní  Mgr. Hanou Vykoupilovou jsme na vlně inspirace a invence vytvořily originální projekt NA VLNĚ zaměřený na rozvíjení dlouhodobé psychické odolnosti DEVĚTSIL.