Vítejte na

CESTĚ ZA POKLADEM

Právě v dnešní době zátěže a změn se potřebujeme ještě více umět opřít o svou vlastní sílu, efektivně nakládat se svými zdroji energie, posilovat svou psychickou odolnost a zaměřovat se na jiná témata, než která na nás každodenně doléhají z médií. Zaměřme se na to, co můžeme ovlivnit - a jednou z důležitých věcí je právě seberozvoj a péče o své JÁ.


Využijeme metafory plavby a stanete se kapitánem svého života, který drží kormidlo pevně v rukou i v náročných vodách a měnících se vlnách kolem něj. Stejně jako námořník, který nemůže změnit vody, ve kterých pluje, ale může měnit své chování - řízení lodi tak, aby plutí v měnících se vodách dobře zvládal, tak i my se můžeme učit nacházet svou vnitřní sílu a stabilitu uprostřed změn. 

Na atributech patřících k plavbě - kompas, kormidlo, kotva a mnoho dalších - si představíme různé koučovací metody prohlubující sebeporozumění a posilující psychickou odolnost.

Pro koho je Cesta za pokladem určená?

Kurz je určen pro všechny, kteří se zajímají o sebepoznání a seberozvoj prostřednictvím koučování (ať už koučování znají, zabývají se jím nebo ho právě tímto kurzem objevují). Pro všechny, kteří chtějí posílit svou stabilitu. Také pro všechny, kteří pracují s lidmi, pro vedoucí týmů, personalisty, konzultanty, kouče, pracovníky (nejen) pomáhajících profesí. Pro všechny, kteří chtějí tvořit svůj život.

Základním předpokladem je schopnost a ochota sebedisciplíny, protože absolvování kurzu si budete řídit sami - nebudete řízeni předem daným časem jednotlivých lekcí. Naopak si kurz budete "dávkovat" podle své energie, možností a chuti - kdykoliv, kdekoliv :) Tím naplníte jeden z předpokladů účinného (sebe)koučování - převzetí odpovědnosti za svůj rozvoj.

Co vás čeká?

Kurz je určen pro samostudium a je zpracován tvořivě a flexibilně tak, abyste si mohli sami organizovat čas, kdy se chcete seberozvoji věnovat, a řídit tempo a intenzitu vašeho postupu a  přístupu. Obsahu kurzu vychází z principů neurověd, využívá metod inspirovaných různými koučovacími přístupy, především transformačním koučováním, pozitivní psychologií, neurolingvistickým programováním, prací s tělem a energií.

Sestává z 15 krátkých videolekcí (cca 3-4 min), ke kterým jsou zpracovány Pracovní listy - zápisky na cestu, popisující koučovací metody prezentované v jednotlivých lekcích. Zároveň obdržíte stručnou prezentaci k celému kurzu. Pro ty z vás, kteří si rádi "odškrtávají" svůj pokrok, je zpracován záznamový list k vyhodnocování Cesty za pokladem.

V každé lekci budete "ponoukáni" k hledání odpovědí na koučovací otázky. Ideální je zapisovat si své odpovědi a myšlenky, abyste se k nim mohli vracet a rozvíjet je. Také máte možnost 60minutové konzultace s průvodkyní tohoto kurzu Anitou kdykoliv během kurzu nebo po jeho skončení.

Děkuji všem svým klientům a kolegům za jejich inspiraci. 

Děkuji kolegyni Simoně Dosedělové za skvělou a tvořivou spolupráci na tvorbě videí a materiálů.

Fotogalerie


"Lodím, který kotví v přístavu, se nemůže nic stát. Jen to není důvod, proč jsou lodě stavěny." J.Shedd

"Když muž neví, do kterého přístavu pluje, žádný vítr pro něj není dobrý." Seneca

"Kterou cestou se mám dát, ptá se Alenka. To záleží na tom, kam chceš dojít." Carroll

"Když je loď nasměrována špatným směrem, usilovnější veslování nepomůže." K.Ohmae

"Dobrý  kormidelník pluje i se strhanou plachtou."

"Veslování je práce a štěstí je vítr, opírající se do plachet." Portugalské přísloví

"Pesimista si stěžuje, že fouká špatný vítr. Optimista doufá, že bude foukat dobrý vítr. Kapitán (leader) nastavuje plachty. Browne

"Když je moře klidné, může být kormidelníkem kdokoliv." Seneca

"Klidné moře dobrého námořníka nedělá." Africké přísloví

"Žít můžeme, ale plout se musí." (Navigare necesse est, vivere non necesse.) Pompeius