Vítejte na

CESTĚ ZA POKLADEM

Právě v dnešní době zátěže a změn se potřebujeme ještě více umět opřít o svou vlastní sílu, efektivně nakládat se svými zdroji energie, posilovat svou psychickou odolnost a zaměřovat se na jiná témata, než která na nás každodenně doléhají z médií. Zaměřme se na to, co můžeme ovlivnit - a jednou z důležitých věcí je právě seberozvoj a péče o své JÁ.


Využijeme metafory plavby a stanete se kapitánem svého života, který drží kormidlo pevně v rukou i v náročných vodách a měnících se vlnách kolem něj. Stejně jako námořník, který nemůže změnit vody, ve kterých pluje, ale může měnit své chování - řízení lodi tak, aby plutí v měnících se vodách dobře zvládal, tak i my se můžeme učit nacházet svou vnitřní sílu a stabilitu uprostřed změn. 

Na atributech patřících k plavbě - kompas, kormidlo, kotva a mnoho dalších - si představíme různé koučovací metody prohlubující sebeporozumění a posilující psychickou odolnost.

Pro koho je Cesta za pokladem určená?

Kurz je určen pro všechny, kteří se zajímají o sebepoznání a seberozvoj prostřednictvím koučování (ať už koučování znají, zabývají se jím nebo ho právě tímto kurzem objevují). Pro všechny, kteří chtějí posílit svou stabilitu. Také pro všechny, kteří pracují s lidmi, pro vedoucí týmů, personalisty, konzultanty, kouče, pracovníky (nejen) pomáhajících profesí. Pro všechny, kteří chtějí tvořit svůj život.

Základním předpokladem je schopnost a ochota sebedisciplíny, protože absolvování kurzu si budete řídit sami - nebudete řízeni předem daným časem jednotlivých lekcí. Naopak si kurz budete "dávkovat" podle své energie, možností a chuti - kdykoliv, kdekoliv :) Tím naplníte jeden z předpokladů účinného (sebe)koučování - převzetí odpovědnosti za svůj rozvoj.

Co vás čeká?

Kurz je určen pro samostudium a je zpracován tvořivě a flexibilně tak, abyste si mohli sami organizovat čas, kdy se chcete seberozvoji věnovat, a řídit tempo a intenzitu vašeho postupu a  přístupu. Obsahu kurzu vychází z principů neurověd, využívá metod inspirovaných různými koučovacími přístupy, především transformačním koučováním, pozitivní psychologií, neurolingvistickým programováním, prací s tělem a energií.

Sestává z 15 krátkých videolekcí (cca 3-4 min), ke kterým jsou zpracovány Pracovní listy - zápisky na cestu, popisující koučovací metody prezentované v jednotlivých lekcích. Zároveň obdržíte stručnou prezentaci k celému kurzu. Pro ty z vás, kteří si rádi "odškrtávají" svůj pokrok, je zpracován záznamový list k vyhodnocování Cesty za pokladem.

V každé lekci budete "ponoukáni" k hledání odpovědí na koučovací otázky. Ideální je zapisovat si své odpovědi a myšlenky, abyste se k nim mohli vracet a rozvíjet je. Také máte možnost 60minutové konzultace s průvodkyní tohoto kurzu Anitou kdykoliv během kurzu nebo po jeho skončení.

Děkuji všem svým klientům a kolegům za jejich inspiraci. 

Děkuji kolegyni Simoně Dosedělové za skvělou a tvořivou spolupráci na tvorbě videí a materiálů.